18.01.18
 
Υπηρεσίες
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ:2222091274

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ:2222091696

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ, Σκύρος
Έπαρχος: 22220 93363
Γραμματεία:2222029049
FAX:2222091840
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ:2222091628
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ:2222092901

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΠΕΑΕ:2222092818 

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ:2222091208,2222091884

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ:2222092950

Ο.Τ.Ε

Προιστάμενος:2222029000

Νέες συνδέσεις-Μεταφορές:2222091399

Τεχνική Υπηρεσία:2222091199

Fax:2222091599

Δ.Ε.Η

Υποπρακτορείο:2222091339,92010

ΑΣΠ:2222093439

ΔΕΜΕ:2222091235

Ασπούς

Σταθμός παραγωγής:2222093440

Αχερούνες

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:2222093198,2222093199

ΤΕΛΩΝΕΙΟ:

Λιναριά:2222093405

Αεροδρόμιο:2222091475

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ:2222092200

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Λέσχη:2222091273

135ΣΜ:2222092884,2222029230-1-2